Online kredietaanvraag

Hier kan u aan aanvraag doen van een Lening op afbetaling. Voor een maximum bedrag van 75.000 euro. De wettelijke maximale terugbetalingstermijn hangt af van het ontleende bedrag en zal nooit minder zijn dan 12 maanden. Onder voorbehoud van wijziging van de wettelijke maximumrentevoeten die momenteel van kracht zijn.

Uw dossier zal door ons geïntroduceerd worden bij onze principaal Beobank NV. Deze zullen op hun beurt uw aanvraag onderzoeken en als, na het onderzoek van uw dossier, uw aanvraag wordt aanvaard, ondertekent u de kredietovereenkomst en wordt het geld ter uwe beschikking gesteld.

Vul onderstaand formulier in, we bezorgen u spoedig een gepaste offerte op.

Kredietaanvraag

  • Hier kan u een aanvraag doen voor een persoonlijke lening*, een kredietkaart of een hypotheek. * Voor een maximum bedrag van 75.000 euro. De wettelijke maximale terugbetalingstermijn hangt af van het ontleende bedrag en zal nooit minder zijn dan 12 maanden.
 

Gegevens aanvrager

 

Mede-aanvrager

 

Kredietgegevens

 

Overzicht bestaande leningen

 

Verplichte vermeldingen

 

Validatie